Stāsti

Sadarbības iespējas Igaunijā un Somijā

LEADER sadarbības projekta “Par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos”, kurā piedalās vietējās rīcības grupas no Igaunijas (Arenduskoda, East Harju un Green Riverland), Somijas (Linnaseutu, Pirkan Helmi un Sepra) un Latvijas (Lauku partnerība “Lielupe” un Liepājas rajona partnerība), Latvijas uzņēmējiem ir uzsācies nākamais sadarbības posms – individuālie pieredzes apmaiņas braucieni, kuru ietvaros būs iespēja apmeklēt, iepazīt un meklēt kopīgas sadarbības iespējas ar jau izvēlētiem uzņēmējiem.

Apstiprināts LEADER sadarbības projekts “Par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos”

Apstiprināts LEADER sadarbības projekts “Par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos”

Lauku partnerība “Lielupe” un Liepājas rajona partnerība aicina pieteikties esošos un potenciālos lauku uzņēmējus, ģimeņu saimniecības, biedrības, kas attīsta saimniecisko darbību dalībai starptautiskā LEADER sadarbības projektā “Par ilgtspējīgu sadarbību laukos”.

Projekta dalībnieki dodas uz Somiju pieredzes apmaiņa

Laikā no 20. – 23.septembrim Somijā, Lautsia notiek starptautiskā LEADER projekta “Par ilgstpējīgu uzņemējdarbību laukos” partneru un dalībnieku pieredzes apmaiņas brauciens.

Uz Somiju pēc lauku uzņēmējdarbības pozitīvās pieredzes

No 20. līdz 23. septembrim starptautiskā LEADER projekta “Par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos” ietvaros uzņēmēji no Lauku partnerības “Lielupe” un Liepājas rajona partnerības piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā un viesojās apbrīnojami skaitā ezeru pasaulē Lautsia (Somijā).

Entrepreneurs’ exchange: Kuusiku Naturefarm from Estonia hosting guests from South-East of Finland

October 31, 2016:
Pauliina and Sini arrived to Kuusiku Naturefarm for early evening on October 31 2016.

Entrepreneur exchange stories to be published here

The international entrepreneur exchange of the project “Sustainable entrepreneurship In Countryside” has started. All participants will write about their experiences in the blog here.