No 11. līdz 14.aprīlim starptautiskā LEADER projekta “Par ilgstpējīgu uzņēmējdarbību laukos” ietvaros  9 uzņēmēji no Lauku partnerības “Lielupe” un  8 uzņēmēji no Liepājas rajona partnerības darbības teritorijas  piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Igaunijā, vietējās rīcības grupas “Green Riverland” un “Arenduskoda” reģiona teritorijā.

Igaunijas kolēģi četru dienu laikā pieredzes apmaiņa dalībniekiem deva iespēju apmeklēt un iepazīt dažādas vietas, uzņēmumus un saimniecības. Ikviens esošais vai topošais uzņēmējs varēja iegūt sev ko noderīgu. Programmā tika iekļauti dažādi apskates un izziņas objekti:

Atpūtas komplekss Vanaõue Holiday Centre;  Soomaa Nacionālais parks; Piesta Kuusikaru Farm (ābolu pārstrāde un audzēšana); Energia Farm (augu audzēšana un pārstrāde),  Lahmue manor (neliela, vēsturiska muiža);  Olustvere manor (muižas komplekss, kurā apmeklētājiem ir iespēja pašiem radīt stikla vai māla izstrādājumu);  Kadrina Laul Loovstudio (radoša vieta ar pašdarinātiem suvenīriem); saimniecība, kas audzē kazas “Hobeda” (kazas piena pārstrāde, kazu audzēšana); Arma riding farm (zirgu audzēšana, izjādes, atpūtas komplekss); Palmse manor ( liela un grezna muiža ar senu vēsturi) un citas aktivitātes, kas parādīja to cik plašas iespējas ir attīstīt laukos savu uzņēmējdarbību.

Ko par braucienu saka paši dalībnieki?

”Igauņi parādīja īstu “raķešzinātni”. Ir grūti pateikt, vai latviešiem vispār ir ko likt pretī”;

“Ieguldot laiku un enerģiju lietā par kuru nav īstas skaidrības kā tas attīstīsies, ļoti svarīgi ir tieši sociālās saites ar cilvēkiem. Tieši viņi ir tie, kas sniegs atsauksmes, pastāstīs citiem par labo, vai ne tik labo piedāvājumu”;

“Pieredzes apmaiņas brauciens deva iedvesmu savas uzņēmējdarbības tālākai attīstīšanai un vēl skaidrāk parādīja cik liela nozīme ir idejai, mērķim un skaidrai vīzijai kā to sasniegt. Guvu ļoti vērtīgu pieredzi kā var sekmīgi attīstīt lauku tūrismu, izmantojot projektu finansējumu”;

“Pieredzes apmaiņas brauciens ir devis lielu iedvesmu turpināt iesākto, kā arī radījis jaunu un noderīgu “kontaktvidi” ne tikai starp Igaunijas un Somijas kolēģiem, bet arī starp Latvijas uzņēmējiem”;

“Atziņa – nekas nav neiespējams, vajag tikai darīt”;

“Izveidojām sadarbību ar igauņu dzērienu ražotājiem – sulu ražotāju un vīna darītavu, kuriem nākotnē varētu būt interese pie mums ražot kādu sava zīmola produktu, jo tieši šobrīd mēs esam aktīvos sadarbības partnera meklējumos”’;

“Uzrunāja igauņu uzņēmēju nopietnā un izplānotā  pieeja darbam, lai sasniegtu mērķus. Leader atbalsts ir ļoti nozīmīgs, lai varētu attīstīt svarīgus un nozīmīgus darbus, attīstot savu uzņēmējdarbību. Brauciens sasaucas ar projekta mērķi un nosaukumu “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos”. Brauciens palīdzēja saprast, ka mazajiem ražotājiem vajag uzdrošināties ražot augstas klases “premium” produktus, kas attiecīgā nišā ir pārāki par lielveikala masu produktiem.

Projekta mērķis ir atbalstīt lauku mikro uzņēmumu ilgtspēju caur starptautisko sadarbību, iedrošināt lauku jauniešus un projekta mērķgrupu – uzņēmumu jauno paaudzi palikt lauku teritorijās un kļūt ekonomiski ilgtspējīgiem, kā arī apmainīties ar mārketinga pieredzi un zināšanām. īpašs fokuss ir uz jaunajiem uzņēmējiem, kas var piedalīties uzņēmēju apmaiņās un veidot sadarbības tīklu starp reģioniem.

Projektā piedalās trīs Igaunijas un Somijas lauku partnerības, Lauku partnerība „Lielupe” un Liepājas rajona partnerība no Latvijas.

Papildus informāciju par projektu un tā aktivitātēm var atrast šajā mājas lapā (www.seic.lv) vai arī personiski sazinoties ar Lauku partnerību “Lielupe” (www.partneribalielupe.lv) un Liepājas rajona partnerību (www.lrpartneriba.lv).

Sanda Lakutijevska, biedrības “Lauku partnerība Lielupe” projektu vadītāja

Fotogrāfijas: Atis Luguzs, Sandra Lakutijevska

Līdzīgi stāsti

Piia Viljasuo no Somijas uzņem ciemos Z/S “Bētras” (TEPAT)

Sadarbībā ar Lauku partnerība “Lielupe” piedalījāmies projektā “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos”.

Devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju pie saimnieces Piia Viljasuo Piian Herkut, kur apguvām prasmes kā pagatavot garšīgu marmelādi.

Katram savs sapnis, kas piepildīts!

LEADER sadarbības projekta “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos” ietvaros
2018.gada augusta sākumā, uzņēmuma Miesai un Garam pārstāvji no Lauku partnerības “Lielupe” uzņēma pie sevis un pēc tam piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju pie vietējās rīcības grupas “Green Riverland” teritorijā esošā uzņēmuma Energia Talu-Ravimtaimekeskus ja Öko-Spa.