Area

4 298 km2

Population

88 548
asukasta

Länsi-Saimaa

Leader Länsi-Saimaa on Lappeenrannan seudulla Etelä-Karjalassa toimiva Leader-yhdistys, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat sekä Lappeenrannan kaupungin maaseutumaiset alueet.


Etelä-Karjala sijaitsee Euroopan neljänneksi suurimman järven, Saimaan rannalla, lähellä Venäjän rajaa. Alueella on vahvaa metsäteollisuuden ja bioenergian osaamista sekä kansainvälinen kestävään kehitykseen erikoistunut LUT-yliopisto. Käytettävissä on kielitaitoista henkilökuntaa kaupan ja muun yritystoiminnan tarpeisiin. Rajan läheisyys vilkastuttaa elinkeinoelämää erityisesti kaupan ja matkailun alalla.

Liikenneyhteydet pääkaupunki Helsinkiin, Venäjälle ja muualle Eurooppaan ovat hyvät.

Alueella on prosessiteollisuuden suuryrityksiä, että runsaasti pieniä yrityksiä.

Maaseutualueille on rakennettu valokuituyhteyksiä – nopeat ja toimivat internetyhteydet varmistavat työskentelyn ja muun asioinnin internetissä.

Matkailu alueella tulee lisääntymään ja se tarjoaa oheispalveluineen uudenlaisia yritys- ja yhteistyömahdollisuuksia. Isot yritykset kaipaavat kumppaneikseen oheispalvelujen tuottajia, luomu- ja lähiruuan toimittajia sekä luonto- ja liikunta-aktiviteettien järjestäjiä. Myös palvelutuotannossa, varsinkin hoiva- ja hyvinvointipalveluissa, on kasvavaa kysyntää.

Verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä pienet matkailuyritykset, elintarvikkeiden jalostajat ja palvelujen tuottajat pystyvät kilpailemaan ja menestymään markkinoilla.

Leader Länsi-Saimaa tukee maaseudun asukkaiden kehittämis- ja yritysideoiden toteuttamista.

Check out entrepeneurs in this region

Most popular keywords connected to this location: