Apstiprināts LEADER sadarbības projekts “Par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos”

Lauku partnerība “Lielupe” un Liepājas rajona partnerība aicina pieteikties esošos un potenciālos lauku uzņēmējus, ģimeņu saimniecības, biedrības, kas attīsta saimniecisko darbību dalībai starptautiskā LEADER sadarbības projektā “Par ilgtspējīgu sadarbību laukos”.

LEADER sadarbības projekts “Par ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos” 2016-2019 tika uzsākts, lai attīstītu astoņu LEADER vietējo rīcības grupu lauku teritoriju mikrouzņēmumus Igaunijā (Arenduskoda, East Harju un Green Riverland), Somijā (Linnaseutu, Pirkan Helmi un Sepra) un Latvijā (Lauku partnerība “Lielupe” un Liepājas rajona partnerība).

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma 19.3 “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” aktivitātes 19.33 “Starpvalstu sadarbība” atbalstu.

Projekta mērķis ir atbalstīt lauku mikro uzņēmumu ilgtspēju caur starptautisko sadarbību: 1. Attīstīt starptautisku lauku produktu / pakalpojumu kopējo piedāvājumu (izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un cilvēks-cilvēkam principu); 2. Iedrošināt jauniešus un projekta mērķgrupu – uzņēmumu jauno paaudzi palikt lauku teritorijās un kļūt ekonomiski ilgtspējīgiem, kā arī apmainīties ar mārketinga pieredzi un zināšanām. īpašs fokuss ir uz jaunajiem uzņēmējiem, kas var piedalīties uzņēmēju apmaiņās un veidot sadarbības tīklu starp reģioniem.

Projektā piedalās trīs Igaunijas un Somijas lauku partnerības, Lauku partnerība „Lielupe” un Liepājas rajona partnerība no Latvijas. Projekts jau tika uzsākts 2016.gada jūnijā, jo sadarbības līgumā starp projekta partneriem tika iekļauts punkts, ka Latvijas puses pārstāvji oficiāli projektā iesaistīsies pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas Latvijā. Lauku partnerības “Lielupe” un Liepājas rajona partnerības pārstāvji piedalījās visās projekta aktivitātes, kas notika līdz šim, sedzot izmaksas no SVVA stratēģijas administrēšanas finansējuma.

Projekta laikā līdz 2019.gadam martam plānota savstarpēja lauku uzņēmēju pieredzes apmaiņa, mārketinga aktivitātes mājražotāju un lauku tūrisma piedāvājuma popularizēšanai laukos, kas veicinās vietējo uzņēmēju ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, dalībnieki gūs starptautisku pieredzi, iegūs jaunus sadarbības partnerus.

 

Projekta aktivitātes ietvers:

  • vietējo uzņēmēju starptautisko pieredzes apmaiņu;
  • individuālus pieredzes apmaiņas braucienus;
  • kopīgas marketinga aktivitātes;
  • vizuālās identitātes instrumentu izmantošanu saviem produktiem/pakalpojumiem (uzņēmuma informācijas publicēšana mājas lapā seic.ee , reklāma Facebook kontā, vizītkartes, reklāma medijos u.c.)

Vairāk kā 30 uzņēmēji no Lauku partnerības “Lielupe” un Liepājas rajona partnerības teritorijām jau uzsākuši veiksmīgu dalību projekta un piedalījušies līdz šim īstenotajās projekta aktivitātēs Latvijā, Igaunijā un Somijā.

 

Dalībai projektā tiek aicināti arī citi uzņēmēji no Jelgavas novada, Ozolnieku novada un Liepājas puses, kuri vēlētos atrast starptautiskus sadarbības partnerus, doties pieredzes apmaiņā, iegūt zināšanas, attīstīt jaunus produktus vai pakalpojumus, īstenot kopīgas mārketinga aktivitātes.

Papildus informāciju par projektu un tā aktivitātēm var atrast mājas lapā – www.seic.ee partnerību mājas lapās  www.partneribalielupe.lv  un ww.lrpartneriba.lv.

 

Līdzīgi stāsti

Piia Viljasuo no Somijas uzņem ciemos Z/S “Bētras” (TEPAT)

Sadarbībā ar Lauku partnerība “Lielupe” piedalījāmies projektā “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos”.

Devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju pie saimnieces Piia Viljasuo Piian Herkut, kur apguvām prasmes kā pagatavot garšīgu marmelādi.

Katram savs sapnis, kas piepildīts!

LEADER sadarbības projekta “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos” ietvaros
2018.gada augusta sākumā, uzņēmuma Miesai un Garam pārstāvji no Lauku partnerības “Lielupe” uzņēma pie sevis un pēc tam piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju pie vietējās rīcības grupas “Green Riverland” teritorijā esošā uzņēmuma Energia Talu-Ravimtaimekeskus ja Öko-Spa.