The international entrepreneur exchange of the project “Sustainable entrepreneurship In Countryside” has started. All participants will write about their experiences in the blog here. If you are interested in exchange, but haven’t registered yet, fill in the form here, and project team will find a suitable exchange partner for you.

If you have already had the exchange, please write about it here. For that, you should have registered yourself and your enterprise profile. When editing enterprise profile, the system will take you to content management engine of this website – WordPress. You can choose “add new post” there, write about your experience and “publish” it. At the same content management, you can also add translations to other languages. If you need translation help, ask from your local action group.

Additional information from your local action group or project manager: Eha Paas, ehapaas@gmail.com

 

 

Līdzīgi stāsti

Piia Viljasuo no Somijas uzņem ciemos Z/S “Bētras” (TEPAT)

Sadarbībā ar Lauku partnerība “Lielupe” piedalījāmies projektā “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos”.

Devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju pie saimnieces Piia Viljasuo Piian Herkut, kur apguvām prasmes kā pagatavot garšīgu marmelādi.

Katram savs sapnis, kas piepildīts!

LEADER sadarbības projekta “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos” ietvaros
2018.gada augusta sākumā, uzņēmuma Miesai un Garam pārstāvji no Lauku partnerības “Lielupe” uzņēma pie sevis un pēc tam piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju pie vietējās rīcības grupas “Green Riverland” teritorijā esošā uzņēmuma Energia Talu-Ravimtaimekeskus ja Öko-Spa.