Laikā no 20. – 23.septembrim Somijā, Lautsia notiek starptautiskā LEADER projekta “Par ilgstpējīgu uzņemējdarbību laukos” partneru un dalībnieku pieredzes apmaiņas brauciens.

Projekta dalībnieki no Lauku partnerības “Lielupe” un Liepājas rajona partnerības ir devušies mācību apmaiņā un pieredzes braucienā pie sev interesējošo nozaru uzņēmējiem, lai klātienē varētu ne tikai gūt jaunas iemaņas, bet arī dibināt starptautiskās sadarbības iespējas un tikties ar  sev interesējošiem uzņēmējiem ar ko paredzēts īstenot kopīgas sadarbības aktivitātes. Uzņēmēju individuālā apmaiņa notiks iesaistoties 2 cilvēkiem no viena uzņēmuma, uzsverot paaudžu sadarbību lauku saimniecībās.

Starptautiskajā projektā  pieredzes apmaiņas braucienā šobrīd piedalās 6 uzņēmēji no Lauku partnerības “Lielupe” darbības teritorijas – Jelgavas un Ozolnieku novadiem, kas vēlas dalīties ar savu līdzšinējo pieredzi, kā arī apgūt jaunas zināšanas un iespējas kā uzlabot savu esošo darbību.

Dalībai projektā tiek aicināti arī citi uzņēmēji no Jelgavas un Ozolnieku novada, kuri vēlētos  atrast starptautiskus sadarbības partnerus, doties starptautiskā apmaiņā, gūt jaunu pieredzi attīstot jaunus produktus vai pakalpojumus, kopīgas mārketinga aktivitātes.

Līdzīgi stāsti

Trīs pieredzes apmaiņas stāsti

Evija Kopštāle (SIA „Evi&Jo”, SIA “Durbes veltes”)

Projekta ietvaros uzņēmumu pie sevis sadarbības partnerus no Igaunijas (14.

Tareq Taylor visited Soomaa

Tareq Taylor, a chef and TV-personality from Sweden visited Soomaa for filming new series for his highly popular show, “Tareq Taylor’s Nordic Cookery”, broadcasted in over 100 countries all over the world.