Vietas

« Atpakaļ

Cesis District Rural Partnership

Cēsu rajona lauku partnerība ir nevalstiska organizācija, kas vieno dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus. Organizācija ar savu rīcību rosina sabiedrības iniciatīvas un atbildību par dzīves un darba vides attīstību un pilnveidošanu.

 

Darbības teritorija ir Cēsu, Amatas, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadi un Raiskuma pagasts.


Cēsu rajona lauku partnerības teritorijā ir daļa Gaujas Nacionālā parka ar plašāko un dziļāko upes ieleju, izcilām ainavām un nogāžu mežiem, kā arī Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidus.

Abas īpaši aizsargājamas teritorijas ir populāri dabas un kultūrvēstures  tūrisma galamērķi, ar daudziem interesantiem apskates objektiem.

Cēsu rajona lauku partnerības teritorijā darbojas daudz aktīvi mazie un vidējie uzņēmēji.

Partnerības darbība balstās uz vietējās attīstības stratēģiju, kas balstās uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, nosakot konkrētas attīstības prioritātes un rīcības.

  1. Uzņēmēj darbības un nodarbinātības veicināšana.
  2. Dzīves kvalitātes veicināšana.
  3. Lauku tradīciju un kultūras mantojuma stiprināšana un attīstība.
Check out entrepeneurs in this region