Vietas

« Atpakaļ

Area

3594 km2

Population

40 493
inhabitants

www.lrpartneriba.lv

Liepājas rajona partnerības

Liepājas rajona partnerības teritorija atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā, ietverot 8 novadus – Aizputes, Grobiņas, Priekules, Pāvilostas, Nīcas, Rucavas, Durbes un Vaiņodes.


Liepājas rajona partnerības teritorijā ir unikāla 111 km gara Baltijas jūras piekraste, kā arī ievērojami iekšzemes dabas resursi. Piekrastes teritorijas attīstība un dabas vērtību saglabāšana ir viena no galvenajām Liepājas rajona partnerības prioritātēm.

Veicināt sakārtotu, radošu un pievilcīgu dzīves vidi, sociāli aktīvas vietējās kopienas un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību Liepājas rajona partnerības teritorijā.

Check out entrepeneurs in this region