Vietas

« Atpakaļ

Area

3492 km2

Population

19 888
inhabitants

www.ziemelkurzeme.lv

Ziemeļkurzemes biznesa asociācija

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBA) darbības teritorija ietver trīs

novadus: Dundagas (Dundagas un Kolkas pagasti), Talsu (Īves, Lubes un Valdgales

pagasti), Ventspils (Ances, Jūrkalnes, Piltenes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas,

Užavas, Vārves, Ziru un Zlēku pagasti un Piltenes pilsēta) un Ventspils pilsētu. Kopskaitā

17 pagastu un divu pilsētu – Ventspils un Piltenes teritorijas.


VRG teritorija raksturojas ar lieliem mežu masīviem un lielu viensētu īpatsvaru. Liela daļa jūras piekrastes klāj īpaši aizsargājamas dabas tetitorijas, tostarp Slīteres Nacionālais parks.

Teritorijā atrodas Moricsalas dabas rezervāts, kas ir vecākā dabas teritorija Latvijā, kā arī virkne citu aizsargājamu dabas teritoriju. Lībiešu un suitu kultūras un amatniecības tradīcijas, baltvācu celtās muižas, pilis un baznīcas ar unikāliem sakrālās mākslas darbiem ir galvenās kultūras un vēstures bagātības, kas sastopamas VRG teritorijā. Ekonomiskās attīstības jomā īpaši nozīmīgas ir dabas tūrismu, lauksaimniecības produktu pārstrādes, zivsaimniecības, mājražošanas un amatniecības, mežsaimniecības un kokapstrādes jomas.

Ziemeļkurzeme ir sakārtota un pievilcīga dzīves vide, kurā dzīvo sociāli aktīvi iedzīvotāji un

darbojas radoši un konkurētspējīgi uzņēmumi.

Prioritātes 2020:

  • jaunu prasmju apgūšana;
  • jaunu darba vietu un uzņēmumu radīšana;
  • kultūras mantojuma saglabāšana;

dabas resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana;

Check out entrepeneurs in this region