Area

973,2 km2

Population

35 750
inhabitants

info@las-snezniknanos.si www.las-snezniknanos.si

LAS med Snežnikom in Nanosom

LAS med Snežnikom in Nanosom leži na jugozahodu Slovenije in je razdeljen na tri občine: Ilirska Bistrica (57 naselij), Pivka (29 naselij) in Postojna (40 naselij)


Območje LAS se ponaša z enkratno naravno in kulturno krajino. Zaznamujejo ga prostrani gozdovi

in kraški pojavi: podzemne jame, presihajoča jezera, naravni mostovi, kraška polja in mnogi drugi. Dobro ohranjena narava daje zavetje številnim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. Skoraj 65% območja regije je vključenega v omrežje Nature 2000.  Visoka stopnja biotske raznovrstnosti se kaže v izjemni pestrosti rastlinstva in živalstva,

z velikim številom endemitov.

Na območju imamo tri krajinske parke, in sicer KP Pivška presihajoča jezera, KP

Planinsko polje in KP Mašun Poleg naštetega je

na območju tudi več naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena.

Jame imajo status naravne vrednote državnega pomena in/ali so na seznamu

ekološko pomembnih območij, kot npr. Postojnski jamski sistem, Predjamski jamski sistem, Planinska

jama.  Na območju je tudi veliko spomenikov kulturne dediščine, kot npr. Predjamski grad, arheološka nadišča, ruševine starih gradov in utrdb, muzeji, zbirke.

Razvojna vizija območja je, da se izkoristijo in povežejo človeški, naravni in kulturni potenciali in postane podeželsko območje razvojno in inovativno usmerjeno, kjer se vsi počutijo dobro – tisti, ki tu živijo, delajo, ustvarjajo in nas obiskujejo.

 

Glavni cilji so spodbujati sodelovanje in povezovanje ter vpeljevanje inovativnih pristopov na območje; spodbujati podjetništvo in vzpostaviti pogoje za odpiranje novih delovnih mest; ohranjati in varovati naravo in okolje; zagotoviti pogoje za večjo družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupina prebivalstva.

Check out entrepeneurs in this region