Area

3885 km2

Population

87 000
asukasta

www.sepra.fi

Sepra

Eteläisessä Kymenlaaksossa Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kuntien alueilla toimiva Sepra on yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea toiminta-alueensa kehittämistä ja luoda uusia edellytyksiä työllistymiselle. Yhdistys tukee erityisesti uutta luovaa ja yhteistyöhön perustuvaa paikallista toimintaa. Kehittämistyöllä halutaan lisätä toimijoiden hankeosaamista sekä tukea kansainvälistymistä. Toiminnan painopiste on maaseutualueilla mutta paikalliskehittämistä toteutetaan myös saaristossa sekä kaupungeissa keskusta-alueilla.


Sepran alue sijaitsee lähellä Venäjän rajaa, keskellä luontoa, merta ja saaria. Alue on tärkeä logistiikan solmukohta ja siellä sijaitsee Suomen suurin kaupallinen satama HaminaKotka. Turusta lähtee E-18 tie joka kulkee Sepran alueen halki Venäjän rajalle Vaalimaalle. Pääelinkeinoja Sepran kunnissa on
• Palvelu teollisuus kuten julkisia palveluja
• Rakentaminen
• alkutuotanto (Miehikkälä)
Kalastus on selkeästi laskussa alueella, mutta Sepra työskentelee kovasti sen eteen, että ammattikalastus säilyy alueella toimivana elinkeinona.

Vaikka metsätalous on voimakkaasti vähentynyt viime
vuosikymmeninä tärkein keskittymä sijaitsee edelleen Kymenlaaksossa. Pikku hiljaa on alkanut ilmestyä myös uusia metsän hyödyntämismuotoja:
Bioenergia – käytetään myös maatalouden, kalastus- ja yhteisön jätettä raaka
Green care – tarjoaa Jokamiehenoikeudet kaikille kerätä metsästä marjoja ja sieniä jne.
Matkailu – kaksi kansallispuistoa, yksi Manteereella ja yksi saaristossa

Läheisessä yhteistyössä Sepran alueen kanssa (noin 90.000 asukasta) ovat Pietarin ja Leningradin alue Venäjällä ja Pohjois-sekä Itä Viro.

Visio 2020:
Alueella on uusia ja hyvin ylläpidettyjä luontopolkuja ja pyöräily- sekä vaellusreittejä, joiden rakentamisessa on hyödynnetty luontoympäristöä – mm. jokivarsia ja suoalueita – sekä historiaa palvelutarjonnan aikaansaamiseksi. Yleisten alueiden hoitaminen ja säilyttäminen virkistyskäytössä on tuonut varainhankintatuloa kolmannelle sektorille tai lisätuloa yritystoimintaan. Monipuolistuneet yhteydet mantereelta lähisaariin mahdollistavat merialueesta nauttimisen sellaisille, joilla ei ole omaa venettä sekä mahdollistavat matkailullisen kehittämisen. Nykyiseen ja vanhaan rajaan liittyvä historia tsaarin ajan kesänviettopaikkoineen toimii vetonaulana venäläisille matkailijoille. Kielitaitoiset nuoret sekä hyvin yhteisöön integroituneet maahanmuuttajat työllistyvät enenevässä määrin matkailupalvelujen parissa. Kalasatamiin eri puolelle aluetta on syntynyt matkailutoimintaa ja palveluita siinä määrin kuin nämä toiminnat ovat olleet yhdistettävissä. Matkailupaketteja tuotetaan yhteistyössä kyläyhdistysten, yritysten, elinkeinoyhtiöiden ja kuntien kesken hyödyntäen ja laajentaen Sepran COMCOT-kokemuksia. Alueelle on syntynyt eri teemoja ja vuodenaikoja hyödyntäviä palvelu- ja matkailukohteita. Osa-aika- ja kausi-työllistyminen tukee nuorten muuttoa alueelle. Tapahtumissa hyödynnetään vanhoja tehdas- ja varuskunta-alueita.

Check out entrepeneurs in this region