Piirkonnad

« Tagasi

Pindala

3885 km2

Rahvaarv

87 000
elanikku

www.sepra.fi

Sepra

Sepra koostööpiirkond asub Kymenlaakso lõunaosas ja hõlmab Pyhtaa, Miehikkälä ja Virolahti valdu ning Hamina ja Kotka linna.


Sepra piirkond asetseb Venemaa riigipiiri läheduses, looduskeskkonnaks meri ja saared. Piirkond on oluliseks logistiliseks keskuseks ja seotud Soome suurima tööstussadama Hamina Kotka oskusteabega. E 18 maantee Turu linnast möödub sellest regioonist jõudes Venemaa riigipiirini Vaalimaa linnas. Peamised tegevusalad Sepra valdades on:

•Teenuste pakkumine, kaasa arvatud avalikud teenused

•Ehitus

•Tootmine (Miehikkälä)

Kalandus on piirkonnas taandumas, aga Sepra pingutab selle nimel, et tööstusharu säiliks ja areneks.

Isegi kui metsatööstus on viimastel kümnenditel tugevasti vähenenud, asub selle ala kõige märkimisväärsem esindaja Kymenlaaksos. Viimaks on hakanud tekkima uued metsatöötlusvormid.

Bioenergia – kasutab toormaterjalina ka loomakasvatuse, kalatööstuse ning olmejäätmeid.

Roheline hoolimine – pakub tohutult võimalusi läbi igaühe õiguse kasutada metsa marjade ja seente korjamiseks jne

Turism – kaks rahvusparki, üks mandril, teine saarestikus.

Sepra lähim koostööpiirkond (umbes 90 000 elanikuga) on Sankt-Peterburgi linn ja Leningradi oblasti piirkond Venemaal ning Kirde-Eesti.

Tegevused koonduvad järgnevatele teemadele:

  • Arendada ja viia uutesse piirkondadesse kohaliku toidu- ja turismialast koostööd nii Soomes kui ka Eestis
  • COMCOT (jätkusuutlikul kogukonnal tuginev turismiarendus) abil arendada edasi uutesse piirkondadesse.
  • Pakkuda samalaadset abi teistele KTG (kohalikele tegevusgruppidele) Soomes
  • Arendada edasi veega seonduvat turismi
  • Alustada kultuuritasandi ning tsiviilkoostööd Venamaa partneritega
  • Jätkata noorte- ja turismialast koostööd Laadoga piirkonnas ning Eesti koostööpartneritega.
  • Jätkata Rohelise hoolimise teemal
  • Alustada noortevahetust ning koolituskoostööd, võimalusel ka väljaspool EL
Kõik piirkonnaga seoutd ettevõtted

Selle piirkonna kõige populaarsemad märksõnad: