Vietas

« Atpakaļ

Area

1603 km2

Population

32 994
inhabitants

lielupe@partneribalielupe.lv www.partneribalielupe.lv

Lauku partnerība “Lielupe”

Lauku partnerības “Lielupe” teritorija atrodas Latvijas dienvidu daļā Zemgales reģionā. Partnerības darbības teritorija ir Jelgavas un Ozolnieku novads.


Partnerības darbības teritorijas uzņēmējdarbības un ekonomisko vidi ietekmē galvaspilsētas tuvums un Zemgales reģiona nozīmīgākā attīstības centra – Jelgavas pilsētas – atrašanās partnerības teritorijā.

Partnerības teritoriju šķērso viena no lielākajām Latvijas upēm – Lielupe.
Partnerības teritorija raksturojas ar sakoptu ainavu, mežiem un lauksaimniecības zemēm un nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu – muižām un to apbūvi.
Teritorijā ir attīstīta infrastruktūra, ceļu tīkls, atpūtas iespējas ģimenēm.
Izteikti nozīmīgākā ražošanas nozare ir lauksaimniecība, kuras pamatvirzieni augkopībā ir graudu un rapša ražošana, lopkopībā – piena un gaļas ražošana. Svarīgu vietu ieņem kūdras ieguve, māla ieguve, smilts-grants ieguve, kā arī dolomīta ieguve.

Teritorijā pēdējos gadus attīstās mazie un vidējie uzņēmumi darbojoties dažādās nozarēs – vietējās pārtikas ražošana, amatniecība, lauku tūrisms, galdniecība un citas nelauksaimnieciskās nozares.

Līdz 2020. gadam prioritāri plānoti vietējās uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi, rosinot iesaistīties projektos preču un pakalpojumu piedāvājuma attīstīšanai, kas veicinātu vietējo ražojumu popularitāti, vienlaikus veicinot tūrisma attīstību, kā arī plānots atbalstīt vietējai kopienai nozīmīgus sabiedriskās infrastruktūras, sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu projektus.

Check out entrepeneurs in this region