Piirkonnad

« Tagasi

Pindala

1603 km2

Rahvaarv

32 994
elanikku

www.partneribalielupe.lv

Lielupe koostööpiirkond

Lielupe asetseb Läti lõunaosas Zemgale tasandikul, ühendades Leader-piirkonnanks Jelgava ja Ozolnieku maakonnad.


Ettevõtlus- ja majanduskeskkonda partnermaakondades mõjutab pealinna lähedus ja asjaolu, et tähtsaimaks arenduskeskuseks on Zemgale piirkonnas Jelgava linn, mis asetseb koostööpiirkonna territoriumil.

Üks Läti suurimaid jõgesid – Lielupe – voolab läbi koostöö-piirkonna territooriumi.

Koostööpiirkonda iseloomustab korrastatud maastik, metsad ja põllumaad, ühtlasi ka märkimisväärne kultuuri- ja ajaloopärand – mõisamajad koos kõrvalhoonetega.

Piirkonnas on hästi arenenud infrastruktuur, teedevõrgustik ning puhkamise ja vaba aja sisutamisvõimalused peredele.
Piirkonna tähtsaim majandussektor on põllumajandus, peamiselt kasvatatakse teravilja ning rapsi, loomakasvatuses on esikohal piima- ja lihatööstus. Oluline osakaal on ka turbatootmisel ning savi, liiva, kruusa ja dolomiidi kaevandamisel.

Viimastel aastatel on piirkonna väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted oma äri laiendanud, tegutsedes mitmes tööstuses: kohaliku toidu toomine; käsitöö; maapiirkondade turism; puusepatöö; teised mittepõllumajanduslikud tegevusharud.

Kuni aastani 2020 on prioriteediks tegevused, mis elavdavad kohalikku ettevõtlust läbi kohalike elanike kaasamise projektidesse, mis omakorda avardaksid kaupade ja teenuste valikut ning oleksid panuseks kohaliku toodangu ja teenuste populariseerimisse ning turismi kasvu. Ühtlasi toetaksid ka avaliku infrastruktuuri projekte, mis on olulised kogukonnale ning projekte, mis keskenduvad ühiskondlikele tegevustele ja teenustele.

Kõik piirkonnaga seoutd ettevõtted