Uudised

« Tagasi

Lahemaa piirkonnale omistati EUROPARC sertifikaat, mis anti üle 2. detsembril 2019  Brüsselis.

Edasine protsess näeb ette Lahemaa turismipiirkonna säästva turismi arengustrateegia tegevuskava elluviimist, mis toimub osaliselt Säästva turismi arendamise projekti ning osaliselt uue Multifunktsionaalse säästva turismi ühisarendamise projekti raames.

Täname kõiki, kes andsid oma panuse niivõrd suurejoonelise eesmärgi täitmsesse!