Uudised

Lahemaa rahvuspark sai EUROPARC sertifikaadi

Lahemaa piirkonnale omistati EUROPARC sertifikaat, mis anti üle 2. detsembril 2019  Brüsselis.

Edasine protsess näeb ette Lahemaa turismipiirkonna säästva turismi arengustrateegia tegevuskava elluviimist, mis toimub osaliselt Säästva turismi arendamise projekti ning osaliselt uue Multifunktsionaalse säästva turismi ühisarendamise projekti raames.

SEIC – Harjumaa aasta parim LEADER koostööprojekt

Projekt Kestlik ettevõtlus maal pälvis Harjumaa aasta tegijate konkursil parima Leader koostööprojekti auhinna. 

Aastate jooksul on Harjumaa aasta tegija tunnustust erinevates kategooriates välja antud 90.

Rahvusvaheline Koostööprojekt Kestlik ettevõtlus maal lõi tugeva vundamendi mikro-ja väikeettevõtajate koostööks

Veebruari lõpuga lõppeb ka ligi kolm aastat kestnud rahvusvaheline koostööprojekt Kestlik ettevõtlus maal. Projekti ideeks oli toetada koostööd Läti, Soome ja Eesti mikro- ja väikeettevõtjate vahel pakkudes ettevõtjatele sobiva koostööpartneri leidmist, õppereise, disaininõustamist, erinevaid seminare ja kohtumisi.

Kestliku ettevõtluse projekti osalistest Lätis, Eestis ja Soomes on valminud lühifilm

Projekti “Kestlik ettevõtlus maal” ettevõtjatest valmis noorte andekate Läti filmitegijate Vilis Bruverise and Nauris Zeltiņši poolt video, kus ettevõtjad jagavad oma mõtteid elust, ärist ja tööst.