Meist

Koostööprojekt “Kestlik ettevõtlus maal” 2016-2019 on suunatud maapiirkondade mikroettevõtluse arendamisele ning hõlmab kaheksat kohalikku Leader-algatusgruppi Eestist, Lätist ja Soomest. Peamine eesmärk on edendada rahvusvahelist koostööd teenuste arenduseks ja turundusliku oskusteabe vahetuseks. Eraldi fookus on ettevõtlikel noortel, kes saavad osaleda ettevõtjate vahetuses, ning piirkondadevahelise turundusvõrgustiku loomisel

dsc_0040

PARTNERID

Projekt viiakse ellu 8 LEADER tegevusgrupi poolt nende piirkondades.

Lätis

Lielupe

Liepaja

 

PROJEKTIS OSALEJAD

Projektis saavad osaleda kaheksa tegevusgrupi piirkonnas tegutsevad:

  • Kohalikud MTÜd, kes pakuvad või plaanivad pakkuda kohalikke tooteid ja teenuseid
  • Kohalikud mikro- ja väikeettevõtjad (kohaliku toidu tootjad, käitlejad ja toitlustajad, sealhulgas nende pere nooremad liikmed või kogukonna noored, kes tulevikus võiks ettevõtte üle võtta või kodukohta oma ettevõtte luua)
  • Säästliku maaturismi pereettevõtted ja MTÜd
  • Käsitööga tegelevad kohalikud mikroettevõtted
  • Kohalikud poed, kes pakuvad tootjatele kohaliku toodangu müügivõimalust

Anna oma osalushuvist teada otse oma tegevusgruppi või võta ühendust projektijuhi Eha Paasiga ehapaas@gmail.com!

 

PROJEKTI EESMÄRGIKS ON JÄTKUSUUTLIK MIKRO- JA VÄIKEETTEVÕTLUS MAAL

Alaeesmärgid:

Kohalike toodete ja teenuste arendus läbi rahvusvahelise koostöö – toimib ühine toodete ja teenuste arendus ning turundus (piirkonna turundus nii läbi interneti kui ka kliendilt-kliendile soovitamine).

Toetatud põlvkondade vahetust maaettevõtetes, julgustades noori maale jääma, olema valmis looma või vanematelt üle võtma ettevõtet.

PROJEKTI AEG

  • Projekti alguskuupäev: 1. juuni 2016
  • Projekti lõppkuupäev: 28. veebruar 2019

PROJEKTI JUHTIMINE

Projekti Kestlik ettevõtlus maal juhtimine toimub läbi projekti juhtkomitee, mis koosneb iga partneri kahest esindajast. Kokku on juhtkomitees 16 liiget – Heiki Vuntus ja Eha Paas Arenduskojast, Tiina Sergo ja Merle Pussak Ida-Harju Koostöökojast, Aino Viinapuu ja Annika Parm Rohelise Jõemaa Koostöökogust, Jussi Pakari Linnanseutu tegevusgrupist, Eliisa Vesisenaho Pirkan Helmi tegevusgrupist, Marjo Tolvanen ja Heidi Hansen Sepra tegevusgrupist, Līga Švānberga ja Sanda Lakutijevska Lielupe tegveusgrupist ning Vilis Bruveris Liepaja piirkonna tegevusgrupist. Projekti juhtpartner on Arenduskoda.

Täpsema ülevaate meie tegevustest ja Sinu võimalustest nendes osaleda saad siit.