Uudised

« Tagasi

Meil on hea meel teatada, et käivitus rahvusvaheline koostööprojekt “Säästva turismi printsiipide rakendamine rahvusparkide/kaitsealadega piirkondades”, mis viiakse ellu 9 mittetulundusühingust LEADER tegevusgrupi poolt ja nende tegevuspiirkondades: Eestist Arenduskoda, Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja Kodukant Läänemaa, Lätist Cesis District Rural Partnership ja Business Association of North Kurzeme, Sloveeniast LAG Between Sneznik and Nanos ja Soca Valley ja Portugalist Madeira saarel ADRAMA ja mandriosas ATAHCA. Koostööprojekti juhtpartner on MTÜ Arenduskoda.

Projekti peamiseks teemaks on säästva turismi arendamine ning selle raames keskendutakse säästva turismi pakkumisele ja teenuste arendamisele. Projekti käigus motiveeritakse osalevaid piirkondasid ja nende partnereid kolmetasandilisele koostööle (oma piirkond, projekti piirkonnad oma riigis ja kõik projek

ti piirkonnad rahvusvaheliselt): võrgustumisele ja ühisturunduse käivitamisele ning arendamisele.

Projekti üldeesmärgiks on aidata läbi rahvusvahelise koostöö kaasa ettevõtjate toodete/teenuste arendamisele koos teenuste kvaliteedi parendamisega. Projekti kaitseladega piirkondade jaoks käivitatakse personaalsuseelementidega turundustegevus ja mitmetasandiline ühisturundus.

Projekti üldeesmärgi saavutamise eeldus on, et koostöösse on kaasatud suureneva säästva turismi potentsiaaliga rahvusparkide piirkonnad ja Euroopas ainulaadsete karstialadega muus vormis kaitsealadega piirkond Sloveeniast. Partnereid ühendab turismi arendamisel teadlik säästvale turismile keskendumine. Olulist kohta projektis omavad ka mitmed üksteist täiendavad projekti kohalikud ja rahvusvahelised tegevused nagu näiteks: kliendikäitumise jm uuringud, kohalikud ja rahvusvahelised õppereisid ning arendusseminarid, infrastruktuuri ja strateegilist arendustööd toetavad tegevused, süviti nelja teemat avavad rahvusvahelised suveülikoolid ja 9 piirkonna säästva turismi ühisturunduse tegevused. Uudseks aspektiks mitmetasandilise ühisturunduse juures on personaalsus, kus nii säästva turismi ettevõtjad kui piirkondade haldusorganisatsioonid kavandavad kasutada personaalset soovitamist ja üksteise turundusväljundite sidumist ühisturundusse.

Projekti juhtpartneriks on Arenduskoda. Antud projekti raames on kavas jätkata laiema avalikkuse teavitustööd Arenduskoja piirkonna säästva turismi ettevõtjatest ja nende teenustest/toodetest. Koostöös Arenduskoja piirkonna partneritega kavandatakse koostada säästva turismi arengustrateegia, mille paremaks teostamiseks on plaanis teostada kolm õppereisi piirkondadesse, kus on selles osas õpetlikud ja pikaaegsed kogemused.

Olulise osana käesolevast koostööprojektist käsitlevad Eesti kolme rahvuspargiga piirkondadega (Lahemaa, Soomaa ja Matsalu) Leader partnerid omavahelisi kohalikke tegevusi uuringu, seminaride ja õppereiside vormis. Nende tegevuste tulemusena paraneb olulisel määral üksteise piirkondade säästva turismi teenuste pakkumise tundmine ja ühisturunduse teostamise võimalused.

Projekti avaüritus toimub 27.–29. septembril 2017 Roosta Puhkekülas, kus toimub Kodukant Läänemaa tegevusgrupi piirkonna esimene suur üritus „Suveülikool“, milles osalevad kõik projekti partnerid.