Piirkonnad

« Tagasi

Pindala

2993 km2

Rahvaarv

23 400
elanikku

www.joemaa.ee

Roheline Jõemaa

Rohelise Jõemaa Koostöökogu asub Edela-Eestis. Liikmeskonda kuulub 96 liiget, ühendades tegevuspiirkonnaks järgmiste kohalike omavalitsuste territooriumi: Pärnumaalt Halinga, Are, Tori, Vändra, Paikuse, Surju, Tootsi vald ja Vändra alev ning Sindi linn, Viljandimaalt Suure-Jaani ja Kõpu vald ning Raplamaalt Järvakandi vald.


Ala on ümbritsetud looduslike piiridega – soode, suurte metsade ja jõgedega. Piirkonna südameks on Soomaa rahvuspark, mille rikkalik omanäoline looduskeskkond on siinseks suurimaks väärtuseks. Kohalike ressursside baasil on piirkonnas arenenud turism, põllumajandus ja metsandus, käsitöö ja erinevad teenused.

Rohelise Jõemaa Koostöökogu peamine eesmärk on edendada ja toetada kohalikku initsiatiivi ning maapiirkondade arengut, parendada elukeskkonda ja viia ellu piirkonna arengstrateegiat, tuginedes kolme sektori – kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja mittetulundusühingute partnerlusele.

Kõik piirkonnaga seoutd ettevõtted

Selle piirkonna kõige populaarsemad märksõnad: