Piirkonnad

« Tagasi

Pindala

3000 km2

Rahvaarv

57 500
elanikku

linnaseutu.fi

Linnaseutu

Linnaseutu toetab maapiirkonna arendust lõuna Soomes Hämeenlinna lähispiirkonnas.


Hämeenlinna piirkond on üks vanima asustusega alasid Soomes. Asetseb provintsi keskel ja omab suurepäraseid transpordiühendusi: teljel Helsingi-Tampere; Lahti- Tampere-Turu-Lahti, ka lennu- ja mereühendus on vaid tunniajase sõidu kaugusel. Piirkond pakub majutuse, vaba aja veetmise ning äritegevuse võimalusi. Piirkonna tugevuseks on vilgas ärielu, mitmekesine seltsielu ning vilumustega töötajad. Kõrgekvaliteedilist haridust pakutakse algtasemest kõrgeimani.

Eesmärgid:
•Arendada külaelu Linnaseutu lähispiirkonnas; tõsta kogukonnal tugineva seltiselu teadlikkust ja teadvustada elanikele nende rolli selles.
•Promoda maa- ja linnapiir-kondade omavahelist suhtlust.
•Võimaldada rahvusvahelisi tegevusi.
•Arendada tegevusharusid maapiirkonnas.

Kõik piirkonnaga seoutd ettevõtted