Piirkonnad

« Tagasi

Pindala

1930 km2

Rahvaarv

50 000
elanikku

www.pirkanhelmi.fi

Pirkan Helmi

Pirkan Helmi Leader-rühm tegutseb Lõuna-Tampere piirkonnas, suurest Tampere linnast lõuna pool. Piirkond koosneb Akaa ja Valkeakoski linnast ning Pälkäne ja Urjala vallast.


Pirkan Helmi on üks 54st kohalikust tegevusgrupist (KTG), mis teostab Leader-programmi algatust Soomes EL rahastusperioodil 2014 – 2020.

Pirkan Helmi asub Lõuna-Tampere piirkonnas. Regioon koosneb Valkeakoski ja Akaa linnast ning Urjala ja Pälkäne vallast. Kogupiirkonnaks on 1930 km2 Regioonil on lisaks Soome kiireimale raudteele ka hea maanteeühendus Tamperest Helsingisse ning Tamperest Turu linna.

Lisaks piirkonna 50 000 asukale on seal enam kui 7 800 suvilaomanikku.

Pea pooled piirkonna asukatest elavad Valkeakoskis ja üks neljandik Akaas. Akaa ja Valkeakoski rahvaarv on pidevalt tõusuteel, samas Pälkäne ning Urjala elanikkond kahaneb. Pirkan Helmi piirkond tervikuna siiski kasvab, kuigi ebaühtlaselt.

Teenustesektor pakub kõige enam valikuid tööhõive osas, nagu ka Soomes tervikuna. Ehkki teenuste variante on vähem, võrreldes riigi terviku keskmisega, samas on tegevusharusid rohkem. Esmatoodang on mõnevõrra tähtsam kui kogu Soome ulatuses tervikuna. Valdadel on erinevad elatusallikad: Valkeakoskis ning Akaas on elanike peamiseks sissetulekuallikaks tööstus, samas Urjalas ning Pälkänes põllumajandus.

Pirkan Helmi tugevuseks on asukoht, Lõuna-Tampere piirkond, suurest Tampere linnast lõuna pool ning fakt, et teedevõrgustik on suurepärane. Selles piirkonnas elamine on odavam kui suurlinnas, mis omakorda on turunduseeliseks uute asukate ligitõmbamisel. Nõrgaks kohaks on töötuse kõrge tase. Kuna piirkond on väga sõltuv olemasolevast suurtööstusest, siis uued väikeettevõtted on väga teretulnud. Uusasukate läbi loodetakse seda saavutada. See tagaks uute osaluse seltsielus ja ettevõtmistes. Piirkonna turismi- ja kultuurielu arendamine looks võimalusi ettevõtluseks, mis turismi seisukohast omakorda looks maapiirkonda töökohti.

Riskifaktoriks tuleviku seisukohast on rahvastiku vananemine, mis nõrgestab valdade majandust, vähendades vajatavaid teenuseid, eriti maapiirkonnas.

Pirkan Helmi Leader-rühm loodi 1999 julgustamaks maapiirkondade elanikke arendama oma koduvalda, parendama selle meeldivusastet, looma uusi ameteid ning ettevõtteid. Pirkan Helmi tegevuste eesmärgiks on piirkonna elavdamine ning seal elamise, töötamise ja vaba aja veetmise võimaluste ning kultuurisündmuste nautimise meeldivamaks muutmine.

Kõik piirkonnaga seoutd ettevõtted