Uudised

« Tagasi

Tartu Kunstikooli ja “Kestliku ettevõtluse” maaettevõtjate koostööprojekti esimese etapi tulemusena sündis mitu toredat graafilist lahendust ja saime kõik kogemuse võrra rikkamaks.

Disaininõustamise projektis osalevad Aita Tikkimistuba, Karjamõisa, Keraamikamoor, Lahe Maamees, Lauli Loovstuudio, Mageda VL “Kodumesi”, Mätta Hoburakendid, Piesta Kuusikaru, Rebase Talu, Taali Mesila, Vaksali Trahter ja Ökokuller/Visit Lahemaa. Kõigepealt tehti selgeks, mida ettevõtjatel vaja on. Selleks arutati oma vajadused koos turundusekspert Katrin Kulliga läbi. Seejärel valmistati ette briif, mille alusel Tartu Kunstikooli õppijad lõid turundusvajadustele vastavaid graafilisi lahendusi. Enamuse esimese etapi ettevõtjate puhul jõuti lahendusteni, mida saab soovi korral edasises töös kasutada. Mõned ettevõtted liiguvad edasi projekti teise etappi või liituvad teises etapis, et disainiprobleemidega süvendatult tegeleda.

Lauli Loovstuudio juht Heli Preismann liitus projektiga, et leida oma ettevõttele logo. “Minu stuudio sihtrühmaks on kõik kursustel osalevad loova eneseväljenduse huvilised alates lastest kuni täiskasvanuteni. Oma veebilehe päises kasutasin stuudio nimega fotot, aga ajalehereklaamide ettevalmistamisel põrkusin probleemile, et päris logo mul ei olegi,” räägib Heli.

Lauli Loovstuudio seni kasutusel olnud visuaal

“Tartu Kunstikooli õppijatele esitatud briifi sai kirja, et vajan logo, mis oleks voolav, voogav, pehme, mitte nurgeline, värviline ja mänguline. Kui võimalik, siis palusin välja pakkuda ka tunnuslause,” kirjeldab Heli tööprotsessi.

Turundusekspert Katrin Kull oli tulemusega väga rahul: “Kui õppijad oma lahenduse välja tõid, oli minu jaoks tegemist rõõmsa üllatusega. Logolahendus oli graafiliselt küps ja vastas sajaprotsendiliselt ülesandepüstitusele. Omalt poolt esitasin vaid ühe väiksemat sorti arendusettepaneku. Ootusi ületas ka see, et õppijate meeskonna poolt pakuti lisaks välja tore ja sobiv tunnuslause.”

Lauli Loovstuudio uus logo

Graafilise lahenduse autorid Siiri Hyttinen, Mari-Liis Järg ja Mai Raet kommenteerivad: “Esmalt tutvusime briifiga ja uurisime hetkel internetist leiduvaid visuaale Lauli Loovstuudio kohta. Peamiseks sõnumikandjaks tundus olevat koduleht ja sellest õhkus ühe mõnusa loov- ja tegutsemiskeskkonna emotsiooni. Samuti hakkas silma stuudio seinal olev laudadest värviline kunstiteos ja välisseinale kinnitatud keraamilised tähed. Need kaks olid meie jaoks korduv element mitmetel piltidel ja seetõttu ka selgelt osa Laulist. Otsustasime, et need elemendid lisame ühel või teisel moel lõpptulemusse. Igaüks meist asus visandama ja Katrin Kulli nõustamisel valisime välja visandid, mida kliendile esitasime.”

“Loomisprotsess algas logo jaoks erinevate fontide proovimisega, kuid kuna tegemist oli käsitöö ja loovuse teemaga, otsustasin, et logo, ja hiljem ka slogan, sünnivad käsitsi loodud kirjana”, kirjeldab protsessi Siiri Hyttinen. Peamine eesmärk oli luua tähtedest võimalikult pehme ja voogav tekst, nii nagu klient soovinud oli. Samal ajal pidi tulemus olema rangete piirideta ja jätma professionaalse mulje. Värvivalik sündis nö otse stuudiost – seinal olnud kunstiteos inspireeris meid.

Lauli Loovstuudiole loodud tunnuslause

Heli oli kogu protsessi vältel nö unelmate klient. Ta teadis, mida ta tahab, samas oli tagasiside innustav ja edasistele ideedele suunav. See tegi kujundaja töö oluliselt lihtsamaks. Lõppversioon sündis kiiresti ja Heli vastuseid ei tulnud kunagi liiga kaua oodata. Kogu protsessi vältelt oli õhus tunne – me teeme toredat ja vajalikku asja kliendile, kes oskab seda hinnata! Meie jaoks oli suurimad õppetunnid projekti käigus seotud just sellega, et kui kujundajal õnnestub kliendiga nö samale poolele lauda istuda, siis võib olla tööprotsess ja lõpptulemus kerge ja nauditav.”

Tartu Kunstikooli poolne projektijuht Janika Nõmmela Semjonov suunas õppijad selle projekti käigus võimalikult iseseisvale tööle ja probleemilahendusele.

“Oleme kujundajate hariduses juba aastaid lähtunud põhimõttest, et kõige tõhusamalt õpitakse siis, kui tehakse päriselt tööd. See võimaldab kogeda enamat kui teoreetilised ülesandepüstitused: osapooled rakendavad oma erialaseid teadmisi, arendavad sotsiaalseid ja koostööoskusi ning keskenduvad ühiste eesmärkide saavutamisele, tagasisidestavad protsessi ja loovad sünergiat. Õppetöös on katsetatud erinevaid koostöövorme varemgi, seekord said lõpukursuse noored klientidega töötada väikeste meeskondadena, jagades kogemusi ja toetades üksteist. Loovlahendused valmisid sügissemestri firmagraafika kursuse käigus, kooli poolt juhendas õpetaja Deniss Jeršov ja klientidepoolse kujundusjuhina toetas õppijaid ja kliente Katrin Kull. Nüüdseks on kõik projektis siiamaani kaasa löönud noored kooli lõpetanud ja alustamas professionaalset kujundajateed. Projekt aga läheb edasi ja uued väljakutsed ootavad”.

Koostööprojekti esimese etapi lõppedes küsisime ka osalejate tagasisidet. Nii ettevõtjate kui õppijate poolelt kõlas soov projekti rohkem süveneda. Õppijad loodavad, et koolikursuse raames oleks sellele tööle rohkem aega, ettevõtjad omakorda soovivad õppijatega lähemat kontakti saavutada. Isikliku suhtlemise soov on ka õppijatel. Miks see mõnel juhul ei realiseerunud, nõuab veel analüüsi. Samuti kerkis üles õppijate soov saada kiiremat ja konstruktiivsemat tagasisidet väljapakutud kavanditele. Ettevõtjate poolelt vaadeldes oleks abi sellest, kui lahenduste pakkumine ei jääks viimasele minutile, vaid oleks võimalik projektiga rahulikus tempos liikuda.

“Mulle meeldisid välja pakutud väljundid ning tekkis sisemine äratundmine, et teen enda jaoks õiget asja ja arenguvajadust disaini poolega. Tundsin väljapakutavas ära oma stiili, tekkis hea äratundmine ja rahulolu. Meeldis, et suhtlemine oli konkreetne ja soovin ka ettevõtjana olla konkreetne. Õiged asjad tulevad sinuni ja vahel ei pea kõike vastu võtma, kõigega leppima, liiga muretsema, kahetsema,” kommenteerib koostööprojektis osalemist Heli Preismann.

Disaininõustamise projekti teine etapp algas märtsis 2018.