Piirkonnad

« Tagasi

Pindala

2372 km2

Rahvaarv

24948
elanikku

kklm.ee/info-in-english/

Kodukant Läänemaa

Kodukant Läänemaa tegevuspiirkond asub Lääne-Eestis. Liikmeteks on Haapsalu linn, Lääne-Nigula vald, Vormsi vald ja Lääneranna vald.


Piirkonda iseloomustavad sarnased looduslikud tingimused, kõigil omavalitsusel on kokkupuude merega – rannajoon on ligikaudu 400 km. Alale on iseloomulik madalate rannaalade ja roostike, soode ja metsade rohkus.

 

Territooriumist 32% on looduskaitse all. Looduskeskkond ja maastikud on omapärased, väärtuslikud ja paiguti unikaalsed.

Piirkonnas on pikaaegsed käsitöötraditsioonid, aktiivne külaliikumine ja seltsitegevus.

 

Piirkonna peamised tugevused:

  • loodusressursside olemasolu (meri, ranna-alad, väikesaared, mets, kaitsealad jne);
  • traditsioonide ja kultuuripärandi olemasolu (rannarootslased, kohalik käsitöö, taluarhitektuur, kohalikud muuseumid, pärandkultuuri objektid jne);
  • asukoht (pealinna regiooni lähedus, sadamate ja trasside olemasolu jne);
  • aktiivsed kohalikud inimesed;
  • suur turismipotentsiaal.
Kõik piirkonnaga seoutd ettevõtted